เบอร์ปรับกรรม
บทความเด่น

เรื่อง :: ขั้นตอนปฏิบัติ หลังเปลี่ยนเบอร์

      เพราะการเปลี่ยนเบอร์สำหรับผมแล้วก็คือการเปลี่ยนกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งคล้ายกันกับการเปลี่ยนชื่อ ฉะนั้นโดยเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนเบอร์จากผมไปควรทำสิ่งต่างๆดังนี้ หลังจากเปิดใช้เบอร์แล้วคือ

1. ให้ทำบุญใส่บาตร
2. ให้ทำสังฆทาน
ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ (ตามความสะดวกและกำลังทรัพย์) แต่ไม่ว่าจะทำแบบใดก็ตามสิ่งที่ห้ามลืมคือ การกรวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวร และสำหรับบางท่านที่ไม่ทราบว่าระหว่างกรวดน้ำจะอธิษฐานอย่างไรดี ผมก็มีเตรียมไว้ให้แล้วครับ
" อิทัง สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี "
       "ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรม ไม่ว่าด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ"
จากนั้นถ้าอยากจะขออะไรก็ขอก็ทำกันเอาเองนะครับผม.....
3. ให้นำซิมไปที่ศูนย์ของเบอร์คุณ ไปขอลงทะเบียนไว้ ไม่ว่าจะเป็นรายเดือนหรือเติมเงินก็ได้ เพราะหากเกิดการสูญหาย จะได้ขอเบอร์กลับมาใหม่ได้ครับ(เพราะเบอร์ดีๆหายากมักๆ) และที่สำคัญคือ หากวันไดที่ชะตาของผู้ใช้เบอร์ตก มักจะมีเหตุทำให้เบอร์หาย ให้ไปเรียกเบอร์กลับคืนจากเครือข่าย เพื่อช่วยพยุงชะตา(ผ่อนหนักเป็นเบา)ได้ครับ
4. หลังจากเปิดใช้เบอร์ใหม่จากผมแล้วไม่ควรเก็บเบอร์เก่าไว้เกินเดือน เนื่องจากเบอร์ใหม่จะนำแต่สิ่งดีๆ (งาน,เงิน,ความสุข ฯลฯ) เข้ามา แต่หากยังไม่ปิดเบอร์เก่าทิ้ง (เบอร์ที่เป็นเบอร์เสีย) ก็จะมีอุปสรรค มากขึ้นด้วย รู้สึกได้เองว่าเหนื่อยมากขึ้น
หมายเหตุ สำหรับการทำสังฆทานให้ได้ผลดีที่สุด คือการถวายสังฆทานกับพระ4รูป(นิมนต์พระ4รูป รับสังฆทาน)
บทความเด่น