เบอร์ปรับกรรม
สาธารณประโยชน์

เรื่อง :: คำบูชาพระภูมิ-คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ

คำบูชาพระภูมิ
นะโม เม ชะยะมังคะลัง ภุมมะเทวานัง สักการะวันทานัง สาธุ สาธุ