เบอร์ปรับกรรม
สาธารณประโยชน์

เรื่อง :: การตั้งศาลพระภูมิ

ก่อนการตั้งศาลพระภูมิ
ก่อนจะตั้งศาลพระภูมิ ต้องเชิญหมอตั้งศาลไปดูสถานที่เสียก่อน  ไม่ใช่ว่านึกจะตั้งตรงไหนก็ตั้งได้ตามอำเภอใจ หมอต้องไปดูสถานที่ว่าสะอาดหรือเปล่า  มีอะไรกีดขวางหรือเปล่า ต้องไม่ให้อยู่ใกล้ส้วมหรือห้องน้ำจนเกินไป  และอย่าหันหน้าศาลไปทางส้วมหรือห้องน้ำเด็ดขาด ต้องให้ห่างออกมาจากตัวบ้านพอสมควรจะเป็นการดี  ถ้าบ้านหลายชั้นจะยิ่งตั้งลำบากมาก ในบริเวณสถานที่จำกัดมาก  เคหะตึกแถวหรือทาวน์เฮ้าส์ ยิ่งจะหาที่ตั้งกันลำบากมากขึ้นเพราะสถานที่แคบเกินไป หากเป็นศาลพระภูมิหรือศาลเจ้าที่  ต้องตั้งในพื้นดิน  ห้ามขึ้นบนบ้านหรือบนตึกเป็นอันขาด  ศาลพระภูมิจะมีเสาต้นเดียว  ศาลเจ้าที่มีเสา 4 ต้น
การหันหน้าศาลพระภูมิ
การหันหน้าศาลจะหันได้เพียง  3 ทิศเท่านั้นคือ
ทิศบูรพา  (ทิศตะวันออก)
ทิศอุดร     (ทิศเหนือ)
ทิศอีสาน   (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)

วันกับเดือนที่ห้ามตั้งศาล
เดือน 1 (เดือนอ้าย)         ห้ามตั้งศาล วันพฤหัสบดี และวันเสาร์
เดือน 2 (เดือนยี่)             ห้ามตั้งศาล วันพุธ และวันศุกร์
เดือน 3                            ห้ามตั้งศาล วันอังคาร
เดือน 4                            ห้ามตั้งศาล วันจันทร์
เดือน 5                            ห้ามตั้งศาล วันพฤหัสบดีและวันเสาร์
เดือน 6                            ห้ามตั้งศาล วันพุธและวันศุกร์
เดือน 7                           ห้ามตั้งศาล วันอังคาร
เดือน 8                           ห้ามตั้งศาล วันจันทร์
เดือน 9                           ห้ามตั้งศาล วันพฤหัสบดีและวันเสาร์
เดือน 10                         ห้ามตั้งศาล วันพุธและวันศุกร์
เดือน 11                        ห้ามตั้งศาล วันอังคาร
เดือน 12                        ห้ามตั้งศาล วันจันทร์
ชื่อพี่เลี้ยงหรือคนรับใช้พระภูมิ
พระภูมิท่านมีคนรับใช้หรือพี่เลี้ยง 3 คน  การถวายเครื่องสังเวย  ก็จะต้องออกชื่อพี่เลี้ยงทั้ง 3 นี้ ให้จัดการนำข้าวของ  ถวายพระภูมิเป็นการส่วนตัว  เช่นเดียวกับการที่เด็กวัด จัดอาหารเข้าไปประเคนพระฉันใดก็ฉันนั้น 
ชื่อพี่เลี้ยง
คนที่ 1 นายจันทร์  
คนที่ 2 นายทิศ
 
คนที่3 นายอาจเสน 
ถ้าจำไม่ได้จะเรียกว่า นายหลวง  นายขุน  นายหมื่น ก็ได้ผลเท่ากัน
 
เรื่องทิศทางของพระภูมิ
หากเราจะนำสิ่งของไปถวายพระภูมิ  เช่น  ดอกไม้พวงมาลัย  อาหาร  และน้ำ ตลอดกระทั่งเข้าไป  จุดธูปเทียนบูชา  หรือปัดกวาดทำความสะอาดศาลก็ตาม  จะต้องเข้าทางทิศที่เป็นเท้า  จงอย่าเข้าทางด้านหัวเป็นอันขาด  และเรียกหรือออกชื่อให้นายทั้ง 3  ผู้เป็นพี่เลี้ยงหรือคนรับใช้ให้นำสิ่งของเหล่านี้  เข้าไปถวายพระภูมิอีกต่อหนึ่ง  ก็จะเป็นสิริมงคลท่านจะอวยพรให้มีความสมบูรณ์พูลผลค้าขายกำไรงาม
วันอาทิตย์  
พระภูมินอนเอาศีรษะไปทาง  ทิศบูรพา (ตะวันออก)  เอาเท้าไปทางทิศประจิม ( ทิศตะวันตก)
วันจันทร์  
พระภูมินอนเอาศีรษะ ไปทางทิศอาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้)  เอาเท้าไปทางทิศพายัพ  (ตะวันออกเฉียงเหนือ)
วันอังคาร  
พระภูมินอนเอาศีรษะ ไปทางทิศ ทักษิณ (ใต้ ) เอาเท้าไปทางทิศอุดร(เหนือ)
วันพุธ  
พระภูมินอนเอาศีรษะ ไปทางทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต้ ) เอาเท้าไปทางทิศ อีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ)
วันพฤหัสบดี  
พระภูมินอนเอาศีรษะ ไปทางทิศประจิม (ตะวันตก)  เอาเท้าไปทางทิศบูรพา (ตะวันออก)
วันศุกร์  
พระภูมินอนเอาศีรษะ ไปทางทิศพายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ ) เอาเท้าไปทางทิศอาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้)
วันเสาร์  
พระภูมินอนเอาศีรษะ ไปทางทิศอุดร (เหนือ)  เอาเท้าไปทางทิศทักษิณ (ใต้)
คาถาขอขมาพระภูมิ
**  อิติสุคะโต  อะระหังพุทโธ  นะโมพุทธายะ  พระภุมมะเทวา  ขะมามิหัง **
พระคาถานี้ เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโอภาสี แห่งวัดกลางสวน บางมด ฝั่งธนบุรี รวมกับการขอขมาพระภูมิแล้ว จะเป็นการเพิ่มพลังจิตและพลังศรัทธา ทำให้องค์พระภูมิท่านใจอ่อน เกิดมีใจเมตตา อภัยในทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราได้ก้าวก่ายหรือพลาดพลั้งกระทำในสิ่งที่ผิดลงไปโดยจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม
เครื่องสักการบูชาพระภูมิ
การสักการบูชาพระภูมินั้น มิได้เหมือนกันตลอดไป ย่อมที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนไป ตามแต่เดือนที่ได้กำหนดดังนั้น การบูชา การจัดเครื่องสังเวยและสิ่งของที่จะต้องใช้  ให้ถูกต้องตามเจตนา ก็ยิ่งจะเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลให้กับตนเอง  และครอบครัวได้มากยิ่งๆ ขึ้นไป ตามแต่เดือนที่หมุนเวียน ดังต่อไปนี้
เดือน 5 และ เดือน 6 
เจ้ากรุงพาลี  ราชบิดาขององค์พระภูมิ  ท่านแปลงเพศเป็นยักษ์ มีความดุร้ายเป็นที่สุด  การจัดเครื่องสักการะในเดือนนี้  ต้องมี  กุ้งพล่า  ปลายำ  เนื้อย่าง ( จะเป็นเนื้อหมูหรืออะไรก็ได้ )  แต่ให้เป็นของสด  ของคาว  ก็จะเป็นที่พอใจของท่าน  หากตั้งศาลในเดือนดังกล่าวนี้  ก็ให้สูงเท่าปาก  ใช้ผ้าแดงปู  มีเหล้ายาสารพัด  เทียนขาว 9 เล่ม และเครื่องสังเวยอื่นๆ
เดือน 7 และ เดือน 8
เจ้ากรุงพาลี  กลายเพศเป็นพราหมณ์สวยสดงดงาม  งดเนื้อสัตว์และของคาวสารพัด  ใช้ผ้าขาวปู  เครื่องสังเวยมังสวิรัติ
เดือน 9 และ เดือน 10 
เจ้ากรุงพาลี  กลายเพศเป็นราชสีห์  ชอบของสด  ของคาว  ใช้ผ้าเหลืองปูศาล  จะเกิดลาภผลเหลือประมาณ  ตามความต้องการทุกอย่าง
เดือน 11 และ เดือน 12 
เจ้ากรุงพาลี  กลายเพศเป็นช้าง  ต้องมีหญ้าแพรก  หญ้าปล้อง  อย่างละ7  ใช้ผ้าดำปูศาล  จะเกิดลาภผลสวัสดี  ห้ามใช้ของคาว
เดือนอ้าย และ เดือนยี่
เจ้ากรุงพาลี
  กลายเพศเป็นนาคราช  ให้ตั้งศาลสูงแค่สะดือ  จะมีเกียรติยศและชื่อเสียงเลื่องลือไกล  ของคาวทั้งหลายให้นำมาสักการะ
เดือน3 และ เดือน 4
เจ้ากรุงพาลี  กลายเพศเป็นครุฑ  ของสดของคาว  กุ้งพล่า  ปลายำ  เป็นสิ่งบันดาลโชคลาภ  โทษภัยจะหนีห่าง  มีแต่ความสุขสำราญ
ในการจัดเครื่องสักการะนี้ จะต้องทำให้ถูกต้องตามาประสงค์  จึงจะเกิดลาภผล  ดลช่วยให้พ้นภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวง  มีแต่โชคลาภนานาประการ
คาถาบูชาพระภูมิทุกวัน
***  ยัสสานุภาวะโต  ยักขา  เนวะ  ทัสเสนติ  ภิงสะนัง  ยัมหิ  เจวานุยุญ  ชันโต  รัตตินเทวะ  มะตันทิโต  สุขัง  สุปะติ  สุตโต  จะ  ปาปังกิญจิ  นะ  ปัสสะติ  เอวะมาทิ  คุณูปเปตัง  ปะริตตันตัม  ภะณามะเห  ***
หากตั้งศาลพระภูมิ ไว้ในเขตบ้านจงใช้คาถานี้บูชาทุกๆวัน จะเกิดสิริมงคลและบันดาลโชคลาภ ลาภผลนานานัปการ ถ้าหากสวดบูชาให้ครบตามกำลังวันได้ก็ดียิ่งๆ ขึ้นไป คือ
วันอาทิตย์      สวด 6 จบ
วันจันทร์         สวด 15 จบ
วันอังคาร        สวด 8 จบ
วันพุธ              สวด 17 จบ
วันพฤหัสบดี   สวด 19 จบ
วันศุกร์            สวด 21 จบ
วันเสาร์           สวด 10 จบ
หากมีเวลาน้อยก็สวดวันละ 1 จบ  หรือครั้งละ 1 จบก็ได้  โดยสม่ำเสมอกันทุกๆ วัน  อย่าให้ขาด  พร้อมทั้งดอกไม้  หรือพวงมาลัยสด  ธูปเทียน  จุดบูชาเป็นประจำ  ก็จะบังเกิดผลดีตลอดไป