เบอร์ปรับกรรม
เกี่ยวกับเรา

ประวัติส่วนตัว
เอาเป็นว่าผมขอบอกประวัติพอสังเขปนะครับ

ผมชื่อ พรพิฆเณศว์  คงสมศักดิ์
เกิด 9 กมภาพันธ์ 


ประวัติการทำงาน

2533 – 2549 บริษัท ไทยหวัง ฟิล์มโปรดักชั่น จำกัด    ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

1 เมษายน 2536 – 31 ธันวาคม 2542
ตำแหน่ง พนักงานถ่ายภาพยนตร์การ์ตูน( Cameraman )

 

 3 มกราคม 2543 – 31 ธันวาคม 2546      
ตำแหน่ง   พนักงานประกอบภาพยนต์การ์ตูน ( Computor Composite )                                                   

3 มกราคม 2547 - 4 มีนาคม 2549 
ตำแหน่ง  หัวหน้าแผนกวาดภาพยนต์การ์ตูน ( Chief Animator )                                                              

1 พฤษภาคม 2549 – 24 มีนาคม 2551
บริษัท มีเดีย สแตนดาร์ด จำกัด 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค ( Technician Director )
โดยยังใช้ชื่อ วิษณุกร  คงสมศักดิ์
                                                         
 

อ้างอิงจาก
http://www.manager.co.th/Dhamma/viewnews.aspx?NewsID=9500000052910

http://www.palungdham.com/t555.html