เบอร์ปรับกรรม
บทความเด่น

เรื่อง :: ปฎิทินวันพระ 2567

ปฏิทินวันพระ พ.ศ.2567/2024 (ปีเถาะ - ปีมะโรง) 

 

  กรกฎาคม

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567          แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีมะโรง

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567       ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะโรง

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567       ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะโรง  (วันอาสาฬหบูชา)

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567    แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะโรง   (วันเข้าพรรษา)

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567    แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะโรง   (วันเฉลิมฯ ร.10)

  สิงหาคม

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567       แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะโรง

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2567       ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีมะโรง      (วันเฉลิมฯ วันแม่)

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2567       ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีมะโรง

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2567      แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีมะโรง

  กันยายน

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2567        แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีมะโรง

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567     ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะโรง

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2567     ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะโรง

วันพุธที่ 25 กันยายน 2567          แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะโรง

  ตุลาคม

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2567             แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะโรง

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2567   ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีมะโรง

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2567   ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีมะโรง  (วันออกพรรษา)

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567          แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีมะโรง

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2567   แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีมะโรง

  พฤศจิกายน

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567     ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีมะโรง

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567   ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีมะโรง  (วันลอยกระทง)

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567   แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีมะโรง

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567   แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีมะโรง

  ธันวาคม

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2567     ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีมะโรง

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2567   ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีมะโรง

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2567      แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีมะโรง

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2567    แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีมะโรง

บทความเด่น