เบอร์ปรับกรรม
บทความเด่น

เรื่อง :: ปฎิทินวันพระ 2567

ปฏิทินวันพระ พ.ศ.2567/2024 (ปีเถาะ - ปีมะโรง) 

กุมภาพันธ์

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567      ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีเถาะ

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567      ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีเถาะ (วันมาฆบูชา)

  มีนาคม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567        แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีเถาะ

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567           แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีเถาะ

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567     ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีเถาะ

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567     ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีเถาะ

  เมษายน

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567        แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีเถาะ

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567        แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีเถาะ

วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567     ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะโรง

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567     ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะโรง

  พฤษภาคม

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567       แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะโรง   (วันแรงงาน)

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567   แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะโรง

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567     ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีมะโรง

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567     ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีมะโรง   (วันวิสาขบูชา)

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567  แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีมะโรง (วันอัฏฐมีบูชา)

  มิถุนายน

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567   แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีมะโรง

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567        ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีมะโรง

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567        ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีมะโรง

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567        แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีมะโรง

  กรกฎาคม

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567          แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีมะโรง

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567       ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะโรง

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567       ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะโรง  (วันอาสาฬหบูชา)

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567    แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะโรง   (วันเข้าพรรษา)

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567    แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะโรง   (วันเฉลิมฯ ร.10)

  สิงหาคม

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567       แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะโรง

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2567       ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีมะโรง      (วันเฉลิมฯ วันแม่)

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2567       ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีมะโรง

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2567      แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีมะโรง

  กันยายน

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2567        แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีมะโรง

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567     ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะโรง

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2567     ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะโรง

วันพุธที่ 25 กันยายน 2567          แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะโรง

  ตุลาคม

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2567             แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะโรง

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2567   ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีมะโรง

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2567   ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีมะโรง  (วันออกพรรษา)

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567          แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีมะโรง

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2567   แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีมะโรง

  พฤศจิกายน

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567     ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีมะโรง

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567   ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีมะโรง  (วันลอยกระทง)

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567   แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีมะโรง

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567   แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีมะโรง

  ธันวาคม

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2567     ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีมะโรง

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2567   ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีมะโรง

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2567      แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีมะโรง

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2567    แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีมะโรง

บทความเด่น