เบอร์ปรับกรรม
บทความเด่น

เรื่อง :: เจ้าของหลายเบอร์...

การที่มีเบอร์หลายเบอร์นั้น มีทั้งข้อดีและข้อเสียครับ
ข้อดีก็คือ
1 การติดต่อสื่อสารไม่ต้องกลัวว่าจะพลาด
2 หากเป็นเบอร์ดีทั้งหมด ผู้ใช้จะรู้เองว่า จะทำอะไรก็ขึ้น (มันง่ายไปซะหมด)
ข้อเสียก็คือ
1 เวลาจะจ่ายค่าโทร มันหลายเบอร์จังเนาะ5555
2 หากมีเบอร์ที่ดีใช้ควบคู่กับเบอร์ที่เสีย คุณจะรู้ว่ามันเหนื่อยมาก (งานก็เยอะปัญหาก็แยะ)
3 อันนี้หนักหน่อย หากเป็นเบอร์เสียล้วนๆ ผมบอกใว้เลย ว่ายิ่งทำยิ่งแย่ครับ

บทความเด่น