เบอร์ปรับกรรม
ข้อควรรู้เกี่ยวกับเบอร์โทร

เรื่อง :: ตรรกะโดยสถิติคืออะไร ?

ตรรกะโดยสถิติ คืออะไร ?

1.ตรรกะ  [n.] logic  [n.] thought คือ

ตรรก,ความคิด,ความตรึก,ความน่าจะเป็น 

2.สถิติ  คือ

หลักฐานที่รวบรวมเอาไว้เป็นตัวเลขสําหรับเปรียบเทียบหรือใช้อ้างอิง เช่น สถิติในการส่งสินค้าออกปีนี้สูงกว่าปีที่แล้ว เป็นต้น

     ส่วนคำว่า ตรรกะโดยสถิติ เป็นการสมาสคำที่ผมกำหนดขึ้นเองครับ เนื่องจากผมตั้งข้อสังเกตและทดลองและบันทึกเป็นสถิติ จึงเป็นที่มาของคำว่า ตรรกะโดยสถิติ ก็เป็นความหมายตรงตัว คือ ความเเป็นไปได้ที่จะมีเหตุการนั้นๆเกิดขึ้นกับผู้ที่ถือหรือใช้เบอร์เป็นประจำ ซึ่งศาสตร์พยากรณ์นั้นก็ถือถิติเป็นหลักอยู่แล้ว ส่วนที่ว่า ตรรกะโดยสถิติ จะเท่ากับเท่าใหร่นั้น หมายถึง ความแรง หรือความเป็นไปได้ สูงมากแค่ใหนเท่านั้นเองครับ