เบอร์ปรับกรรม
ข้อควรรู้เกี่ยวกับเบอร์โทร

เรื่อง :: ตรรกะโดยสถิติคืออะไร ?

ตรรกะโดยสถิติ คืออะไร ?
ก็เป็นความหมายตรงตัว คือ ความเเป็นไปได้ที่จะมีเหตุการนั้นๆเกิดขึ้นกับผู้ที่ถือหรือใช้เบอร์เป็นประจำ ซึ่งศาสตร์พยากรณ์นั้นก็ถือถิติเป็นหลักอยู่แล้ว ส่วนที่ว่า ตรรกะโดยสถิติ จะเท่ากับเท่าใหร่นั้น หมายถึง ความแรง หรือความเป็นไปได้ สูงมากแค่ใหนเท่านั้นเองครับ