เบอร์ปรับกรรม
บทความเด่น

เรื่อง :: เคล็ดความเชื่อเรื่อการจุดธูปบูชา

 การสักการะใช้ธูปกี่ดอก
 
1. พระพุทธรูป ใช้ 3 ดอก แทนพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
 
2. พระสงฆ์ ใช้ 3 ดอก แทนพระรัตนตรัยและผู้มีพระคุณ
 
3. พระสงฆ์ พระเกจิอาจารย์บรรลุธรรม  จุดธูป 9 ดอก แทนพระรัตนตรัยและผู้มีพระคุณ
 
4. พระพุทธเจ้าหลวง เสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 ขอพร จุดธูป 9 ดอก
 
5. พระโพธิสัตว์กวนอิม ขอพรจุดธูป  9 ดอก
 
6. พระแม่อุมาเทวี  ขอพรจุดธูป  9 ดอก
 
        (องค์เทพองค์พรหม) 
 
       -บน 39 ดอก
 
       - บวงสรวง 16 ดอก
 
7. ปู่ฤาษี ขอพรจุดธูป  9 ดอก
 
8. พระภูมิเจ้าที่ -เทพ ใช้ธูป 9 ดอก
 
         - เทวดาธรรมดา 5 ดอก
 
         - ผี 1 ดอก
 
9. กุมารทอง -จากวัด ใช้ธูป 5 ดอก
 
         - วิญญาณลูก 1 ดอก
 
10. ไหว้บรรพบุรุษ  ให้จุดธูป 1 ดอก
 
11. ว่านมงคลกาหลง  ให้ธูป 5 ดอก
 
12. พระแม่นางกวัก  ให้จุดธูป 9 ดอก
 

 
การจุดธูป 1 ดอก : เป็นการจุดไหว้เจ้าที่เจ้าทาง ผีบ้านผีเรือน วิญญาณภาคพื้น
 
การจุดธูป 2 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณและการจุดธูปบนอาหาร
 
การจุดธูป 3 ดอก :  เป็นการจุดธูปบูชาพระรัตนตรัย บูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
 
การจุดธูป 4 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวกับธาตุสี่ ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตาราศี
 
การจุดธูป 5 ดอก : เป็นการจุดธูปบูชาพระพุทธ พระธรรม  พระสงฆ์ พ่อแม่และครูบาอาจารย์
 
การจุดธูป 6 ดอก : เป็นการ จุดธูปเสริมดวงชะตาตามกำลังไฟของอาทิตย์(1) คนที่เกิดวันอาทิตย์
 
การจุดธูป 7 ดอก : เป็นการจุดบูชาจิตวิญญาณตามศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ และครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตแล้ว
 
จุดธูป 8 ดอก : เป็นการเสริมดวงชะตา ตามกำลังพระอังคาร (3) และตามจำนวนอัฎฐเคราะห์
 
จุดธูป 9 ดอก : เป็นการจุดธูปบูชาผู้มีพระคุณ พระภูมิเจ้าที่ -เทพ เจ้าป่า เจ้าเขา รุกขเทวดา ศาลพระภูมิ ศาลเทพ
 
จุดธูป 10 ดอก : เกี่ยวข้องกับธาตุไฟ ตามกำลังของพระเสาร์ (7) มีกำลัง 10 เพื่อใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา
 
จุดธูป 11 ดอก : ใช้บูชาเทวดาชั้นสูง
 
จุดธูป 12 ดอก : ในการบูชาตามกำลังพระราหู (8) ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา คนที่เกิดวันพุธกลางคืน
 
จุดธูป 13 ดอก : เป็นเลขไม่เป็นมงคล จึงไม่นิยมจุดบูชา
 
จุดธูป 14 ดอก : ใช้จุดธูปบูชารูปปั้นพระสงฆ์ (เป็นการบูชาคุณพระสงฆ์)
 
จุดธูป 15 ดอก : ใช้สวดบูชาดวงชะตา เกี่ยวข้องกับธาตุ ตามกำลังของดาวจันทร์ (2)
 
จุดธูป 16 ดอก : เป็นการจุดธูปบูชาเทพชั้นสูง บูชาเทพชั้นครู หรือ พิธีกลางแจ้ง ที่มีการอัญเชิญเทวดา ที่สำคัญหมายถึงสวรรค์ 16 ชั้น
 
จุดธูป 17 ดอก : เป็นการเสริมดวงชะตา สวดเสริมดวงชะตา
 
จุดธูป 18 ดอก : ไม่นิยมจุด
 
จุดธูป 19 ดอก : บูชาเทวดาทั้ง 10 ทิศ
 
จุดธูป 21 ดอก : บูชาพระคุณของพ่อ การบูชาแม่พระธรณี
 
จุดธูป 32 ดอก : ใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง 4 ทิศ การไหว้ 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดินครับและ 1 โลกมนุษย์
 
จุดธูป 39 ดอก : การบูชาพระแม่โพสพ
 
จุดธูป 56 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบูชาคุณพระพุทธเจ้า
จุดธูป 108 ดอก : บูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้า
บทความเด่น