เบอร์ปรับกรรม
บทความเด่น

เรื่อง :: ปฏิทินวันพระประจำปี พ.ศ.2560

ปฏิทินวันพระ กรกฎาคม 2563


วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563  ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีชวด วันเฉลิมฯ ร.10

 ปฏิทินวันพระ สิงหาคม 2563

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีชวด
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563  แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีชวด  วันแม่
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีชวด
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563  ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีชวด

 ปฏิทินวันพระ กันยายน 2563

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีชวด
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563  แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีชวด
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563  แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีชวด
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563  ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีชวด

 ปฏิทินวันพระ ตุลาคม 2563

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีชวด  วันออกพรรษา
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563  แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีชวด
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563  แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีชวด
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีชวด
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีชวด  วันลอยกระทง

 ปฏิทินวันพระ พฤศจิกายน 2563

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563  แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีชวด
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563  แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีชวด
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563  ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีชวด
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีชวด

 ปฏิทินวันพระ ธันวาคม 2563

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีชวด
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563  แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีชวด
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563  ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีชวด
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีชวด

บทความเด่น