เบอร์ปรับกรรม
บทความเด่น

เรื่อง :: ปฏิทินวันพระประจำปี พ.ศ.2564

ปฏิทินวันพระ พฤษภาคม 2565

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565  แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีขาล

(วันอัฏฐมีบูชา)

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565  แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ มิถุนายน 2565

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565  ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีขาล

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีขาล

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565  แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีขาล

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565  แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ กรกฎาคม 2565

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565  ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีขาล

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีขาล

(วันอาสาฬหบูชา)

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565  แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีขาล

(วันเข้าพรรษา)

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565  แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีขาล

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565  แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีขาล

(วันเฉลิมฯ ร.10)

ปฏิทินวันพระ สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565  ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีขาล

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีขาล

(วันเฉลิมฯ วันแม่)

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565  แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีขาล

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565  แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ กันยายน 2565

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565  ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565  แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565  แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ ตุลาคม 2565

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565  ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล

(วันออกพรรษา)

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565  แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565  แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ พฤศจิกายน 2565

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565  ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล

(วันลอยกระทง)

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565  แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565  แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ ธันวาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565  ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีขาล

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีขาล

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565  แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีขาล

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565  แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีขาล

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565  ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีขาล


บทความเด่น